• BURGER KING CHAIN – SUNNY BEACH AND TRAKIA HIGHWAY

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Структурнa кабелна система
  • Аерозолна пожарогасителна инсталация
 • PENNY MARKET – STOLNIK

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Сигнално-охранителна система
  • Структурна кабелна система
  • Пожарогасителна инсталация
 • JUMBO SUPERSTORES – PLOVDIV, SOFIA, VARNA, BURGAS

  Инсталирани системи:

  • Домофонна система
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Паркинг система
  • Структурна кабелна система
  • Пожарогасителна инсталация
 • RODOPI SHOPPING CENTER – PLOVDIV

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Електрически инсталации
  • Паркинг система
  • Структурна кабелна система
 • MALL GALERIA – STARA ZAGORA

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Домофонна система
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Електрически инсталации
  • Паркинг система
  • Структурна кабелна система
  • Газсигнализираща система