Структурни кабелни системи (СКС)

Основен фактор, определящ типа на мрежата е обемът данни, който трябва да бъде трансфериран за единица време. Необходимо е да се вземе под внимание и желанието на клиента да се извършва архивиране на информацията. Важно е да се прецени степента на предстоящо разрастване на дейността на клиента в близките 3-5 години.