Сградна автоматизация (BMS)

Централизиран софтуер за управление

Системите за сградна автоматизация се управляват от софтуер, инсталиран на централен компютър. Той осигурява на техническия и управленски персонал информация и възможност за въздействие на контролираните системи в сградата чрез операторски станции. Софтуерът визуализира информация за състоянието на всички свързани системи, алармира при възникване на събития и показва информация за нужните процедури, които трябва да се следват при всяка ситуация. Софтуерът може да бъде програмиран автоматично да контролира дадени системи, примерно да включи вентилационната система в случай на отчетени високи нива на токсични или взривоопасни газове, да алармира обитателите чрез гласово съобщение или светлинна индикация и т.н.