Пожароизвестяване

Адресируеми централи

Адресируемите централи осигуряват възможност за индивидуално адресиране на всеки датчик и имат дисплей за индикация с конкретен текст на задействаната зона. Текстът е произволен и се въвежда първоначално при програмиране на системата от потребителя. Освен това, тези системи може да се допълнят  със софтуер за конфигурация и визуализация на местоположението на задействания датчик.