Пожарогасене

Структура и задействане на спринклерната пожарогасителна система

Спринклерната система се състои от захранване с вода, помпи, контролно-пропусквателни кранове и система от тръби със спринклери монтирани на тях. Системите могат да използват вода от специални резервоари или от системата за водоснабдяване на обекта. Спринклерите се монтират на определени места под покрива или тавана и, когато се изисква, между стелажи, под лавици, в пещи или сушилни камери.  Спринклерните глави съдържат специални ампули, които са калибрирани да се пръснат при достигане на точно определена температура (най-често 68°C), при което започва разпръскване на вода от този спринклер. Важно е да се отбележи, че водоразпръскването става само от спринклерите, на които са с се пръснали ампулите, а не от всички спринклери в цялата система.