Озвучаване и оповестяване

 

 

 

 

 

Зониране на обекта

При реализирането на оповестителна и озвучителна система с функция за зониране ще имате възможността за бързо и лесно предаване на служебни и рекламни съобщения (предварително записани или в реално време) в една или няколко предварително избрани зони. Селектирането на зона за съобщението се осъществява  само с едно натискане на бутон за избор на зона от микрофонния пулт.