Контрол на достъп

Справки за събития

Софтуерът на системата за контрол на достъп регистрира събитията за всички контролирани врати. Информацията се трупа в база данни на главен компютър. Данните могат да бъдат показани в реално време или могат да бъдат извадени под формата на доклади по предварително избрани критерии – служител, врата, тип събитие, период и т.н. Готовите доклади могат да бъдат експортирани в Excel или PDF файлове, или да бъдат отпечатани. Справките могат да включват информация за отчитане на работно време, закъснения, отсъствия, преждевременно напускане за деня и др.