Интегрирани с-ми за сигурност (BSS)

Системата е предназначена за отдалечено наблюдение и контрол на голям брой високорискови обекти и може да се използва като основна или дублираща система. Софтуерът на NetCom Guard обединява информацията на екрана на един монитор от сигнално-охранителни системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъп. Системата е уникална като комбинация от функции и цена за българския пазар. Някои от по-важните функции са: съвместимост с всички производители на системи за сигурност, обслужване на много голям брой обекти (до 1000), връзка по криптиран канал, който не подлежи на заглушаване, изпращане на SMS и Е-mail в случай на аларма и регистриране на всички опити за интервенция.