• ПРОКРЕДИТ БАНК – 68 КЛОНА

   

   

   

   

   

   

   

   

  Инсталирани системи:

  Интегрирана система за сигурност

 • ЕКСПРЕСБАНК

   

   

   

   

  Инсталирани системи:

  Интегрирана система за сигурност

 • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • ТОКУДА БАНК

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • БАНКА ДСК СТАРА ЗАГОРА

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • БАКБ – СОФИЯ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • ОББ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • РАЙФАЙЗЕН БАНК

  Инсталирани системи:

  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система