• ИНТЕРАУТО – БУРГАС

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Сигнално-охранителна система
  • Пожароизвестителна система
 • ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО И СЦЕНА ОХЛЮВА – БУРГАС

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • ХИГИЯ ЕАД

  Инсталирани системи:

  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Пожарогасителна инсталация
 • АКТИВ – БИЗНЕС ЦЕНТЪР

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • ВИНПРОМ ПЕЩЕРА – ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Газсигнализираща система
 • ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Домофонна система
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Електрически инсталации
 • МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

  Инсталирани системи:

  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • ПЕТО РПУ, ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • ТРЕТО РПУ, ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • СЛЕДСТВЕН АРЕСТ-ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Домофонна система
  • Система за контрол на достъп
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Структурна кабелна система
 • ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Система за контрол на достъп
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
 • РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

  Инсталирани системи:

  • Пожароизвестителна система