Структурни кабелни системи (СКС)

Осигуряване на надежден информационен обмен

Добре планираната СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години. При направен коректен разчет на плановия ресурс на мрежата, клиентът може да разширява дейността си и броя на служителите си. Стандартни компоненти и материали, плюс универсалните розетки на работните места, позволяват свързване на различни видове оборудване към тях. Това прави структурната система устойчива и независима от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване.

 

Интеграция със системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, СОТ и др.

Може би най-важната характерна черта на СКС е нейната универсалност. Тя се превръща в единна среда за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за сигурност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи. Неслучайно напоследък всички производители на устройства от бранша на сигурността, интегрират мрежови интерфейс в тях (IP-камери, IP-рекордери, DVR, контролни панели за пожароизвестяване, панели за охрана и контрол на достъпа и др.). Целта е възможността за централизиран мониторинг и управление от минимален брой обслужващ персонал и от произволно място в създадената мрежа.

 

Лесно добавяне на нови работни места

Гъвкавостта на структурните кабелни системи позволява бърза и лесна промяна на типа на сигналите, включените в мрежата устройства и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата. Това позволява както добавяне или разместване на работни места, така и цялостна промяна на конфигурацията на активното оборудване.

Когато се изгражда СКС, винаги трябва да се гледа на системата в перспектива и в цялост, заедно с другите функциониращи в сградите системи.