Пожарогасене

Водното пожарогасене е най-широкоразпространеният метод за потушаване на пожари в помещения. Автоматичните спринклерни системи са пред назначени да откриват пожара и да го гасят с вода в началните му стадии или да го държат под контрол така, че гасенето му да бъде завършено с други средства.

Предимството на гасене със спринклерни инсталации е факта, че се задействат само спринклерите над огнището на пожара.

 

 

Гасене на пожар в ограничени пространства

Кой е най-ефикасният начин за гасене на пожар в ограничено пространство?

Решението на този въпрос е възможно благодарение на технологията за аерозолно пожарогасене на FirePro.  Тя намира широко приложение за гасене на пожари в архиви, сървърни помещения, ел. табла и шкафове, плавателни съдове, транспортни средства, електронно оборудване и др. За разлика от конвенционалните методи за пожарогасене, FirePro притежава по-голяма ефективност, лесно се инсталира и поддържа, не поврежда апаратурата при гасене и не е вреден за човека и околната среда.

 

 

Гасене на пожар в сървърно помещение

Как бихме могли да се потушим пожар възникнал в сървърно помещение без  да се повреди наличното оборудване?

Това е възможно при използването на  FirePro, тъй като аерозола не уврежда по никакъв начин електрониката, дори когато тя функционира.

Например пожарогасителите FP-8 се използват именно за гасене на пожар, възникнал в корпуса на компютри или цифрови записващи устройства.

 

 

 

Гасене на пожар в двигателен отсек на яхти, автомобили и други превозни средства

FirePro намира широко приложение в пожаро-обезопасяването на яхти, леки автомобили и всякакъв тип превозни средства. Монтиран в двигателният отсек, пожарогасителят FirePro надеждно защитава скъпо струващ автомобил или яхта. Особено внимание се отделя именно на плавателните съдове, тъй като всеки пожар възникнал на борда може да доведе до големи материални щети и загуба на човешки живот.