Паркинг системи

Контрол на достъпа в паркинги и гаражи

Основна функция на паркинг системите е да осигурят желания пропусквателен режим за даден паркинг/гараж. Освен бариери, системите могат да включват и допълнителни устройства, като колонки за разплащане, защитни механизми, дисплеи за свободни паркоместа и др. Често системите включват и софтуер за централизирано управление и настройки, както и модули за разпознаване на автомобилни номера с възможност за автоматизиране на вдигането и свалянето на бариерата при отсъствие на оператор.

 

 

 

 

 

 

 

Автоматичен контрол на бариерата чрез разпознаване на автомобилни номера

АНДИ предлага софтуер за разпознаване на автомобилни номера, който може да работи с всяка аналогова камера. Софтуерът осигурява възможност за напълно автоматизирано отваряне на бариерата при разпознаване на даден номер, който предварително е вкаран в базата данни. Тази функция е много полезна, ако паркингът има VIP или абонаментни клиенти. Софтуерът се използва като отделен модул или като част от цялостната система за управление на паркинги Smart Park.

 

Визуализиране на свободните паркоместа

За улесняване на процеса на търсене на свободни паркоместа в по-големи паркинги, са разработени системи, които включват светлинни индикатори, поставени над всяко паркоместо. Индикаторът свети в зелено, ако местото е свободно, или в червено, ако е заето. Системата може да включва и светлинно табло за цифрова индикация на общите свободни места в целия паркинг или отделни табла за всяка зона.