Газ сигнализация

Газсигнализация в подземни гаражи на обществени, административни сгради и молове

Знаете ли че, в подземните гаражи рискът от натрупване на опасни и вредни газове, като CO, пропан-бутан и метан е изключително висок?

Наличието на голям брой автомобили в такъв тип затворено помещение е предпоставка за натрупване в атмосферата на емисии от въглероден окис (CO), който е силно отровен и опасен за човека газ. Освен това автомобилите оборудвани с газови уредби са допълнителна предпоставка за натрупване на пропан-бутан и метан, които освен, че са задушливи, са и силно взривоопасни газове.

Решаването на задачата по обезопасяването на такива обекти е възможно благодарение на съвременните системи за газсигнализация. Такава система обикновено се състои от специализирани датчици, които реагират при определен процент концентрация на различни типове газ, като метан, пропан-бутан, въглероден окис, водород и др. и централа към която те са свързани.

Централата от своя страна има за задача да подаде звукова и светлинна сигнализация, както и да включи вентилационната система.

 

Приложение на системи за газсигнализация в промишлеността

Една от областите на приложение на системите за газсигнализация е минната индустрия. Там се наблюдава една от най-високите степени на риск и инциденти, като обикновено те са свързани с изтичането и взривяването на газ метан. Метанът е природен газ без цвят и миризма и е нетоксичен, но има задушаващо действие и освен това е взривоопасен. Той изтича от пукнатини в земната и скална маса и се натрупва в опасно високи количества в ниши и кухини на подземните въгледобивни и рудодобивни мини.

Например от взривяване на метан в Япония през 1963 20 души са убити , а 438 умират в последствие от отравяне с CO. По същия начин на 19 март 2007 година в мина Уляновская в Русия загиват 108 души.

Неизменна роля за предотвратяването на такъв тип тежки инциденти играе системата за газсигнализация, която своевременно ще реагира при изтичане на газ и освен, че ще алармира персонала на мината, ще включи и съответната вентилационна система за да бъде прочистен въздуха.

 

Обезопасяване на жилищни сгради

Пропан-бутанът е най-евтиния източник на енергия, който отдавана е заел своето място в ежедневието. Той намира широко приложение в транспорта и домакинствата. По своята специфика, той е избухлив газ, който е по-тежък от въздуха и има свойството да се натрупва в ниските части на помещения и сгради, където има наличие на централна система за газификация или бутилки за съхранение на газ.

Не са рядкост случаите на инциденти свързани с взривяването на пропан-бутан. Например във Венецуела от експлозия, предизвикана от концентрация на газ, 14 етажна сграда е била изравнена със земята.

За предотвратяването на такива инциденти с тежки последствия производителите на газсигнални детектори предлагат икономични и надеждни решения, които са автономни и сигнализират за наличието на газ в атмосферата над допустимата концентрация на взривяемост, която е 2% от обема на дадено помещение.